TRƯỜNG THCS MẠC ĐĨNH CHI CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI!
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA NGÀY PHỤ NỮ

VIỆT NAM 20 THÁNG 10

………

 

* Ý nghĩa ngày ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

    Ngày Phụ nữ Việt Nam là một ngày lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh phụ nữ Việt Nam, được tổ chức vào ngày 20 tháng 10 hàng năm ở Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ công nghiệp nên phụ nữ Việt Nam đã trở thành lực lượng lao động chính. Bên cạnh đó, nước ta luôn luôn bị kẻ thù xâm lược, đời sống nghèo khổ. Từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt Nam có bản sắc phong cách riêng: họ là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm; là người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh; là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc; là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.

   Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ Việt Nam là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nhất nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, phụ nữ Việt Nam đã tham gia đông đảo vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, còn có nhiều phụ nữ nổi tiếng tham gia vào các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam như: Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai...

   Kể từ khi các tổ chức phụ nữ tiền thân ra đời, người phụ nữ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng phá tan thành trì phong kiến, đánh dấu mốc son lịch sử trong vấn đề bình đẳng giới được xác lập và định chế bằng Hiến pháp và Pháp luật. Tất cả quyền bính trong nước là của nhân dân Việt Nam. Phụ nữ nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa có quyền bình đẳng với nam giới về các mặt sinh hoạt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình.

   Bác Hồ coi sự nghiệp giải phóng phụ nữ gắn liền với sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, đến nay phụ nữ đã bình đẳng với nam giới về quyền hạn và nghĩa vụ cả trong gia đình và ngoài xã hội. Có thể nói, những cơ sở pháp lý đó đã thật sự mở ra những cơ hội mới cho phụ nữ Việt Nam trên con đường phát triển.

   Trên cơ sở ấy, ý nghĩa của tam tòng trong cuộc sống ngày nay cũng như thân phận người phụ nữ Việt Nam đã hoàn toàn được hoán cải. Cũng  không còn mang nội dung của thói gia trưởng, Ngày 20/10 hàng năm được chọn là Ngày Phụ Nữ Việt Nam, đó là sự ghi nhận của đất nước với những con người được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: “Cần cù, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”.

   Trải qua nhiều thăng trầm của xã hội, chị em luôn luôn thể hiện vai trò tích cực, đảm đang, với tấm lòng nhân hậu đã đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước.

   Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là ngày đầu tiên trong lịch sử nước ta, một đoàn thể quần chúng của phụ nữ được hoạt động hợp pháp và công khai, nhằm đoàn kết, động viên lực lượng phụ nữ đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của đất nước.

   Đây cũng là lần đầu tiên, người phụ nữ Việt Nam được cầm lá phiếu bầu cử, tham gia các công tác chính quyền và xã hội, nắm giữ nhiều trọng trách trong bộ máy Nhà nước và các đoàn thể quần chúng.

   Hơn 80 mùa thu qua, tổ chức Phụ nữ Liên hiệp Hội ngày càng lớn mạnh, người phụ nữ Việt Nam yêu nước ngày càng có tri thức, có sức khỏe, càng năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng.

   Trải qua nhiều thăng trầm của xã hội, chị em luôn luôn thể hiện vai trò tích cực, đảm đang, với tấm lòng nhân hậu đã đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước.

* Lịch sử Ngày Phụ nữ Việt Nam

   Từ năm 1927 những tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ như:

   - Năm 1927 nhóm các chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy là ba chị em ở làng Phật Tích (Bắc Ninh) tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, các chị tuyên truyền, xây dựng tổ học nghề đăng ten và học chữ.

   - Nhóm chị Thái Thị Bôi có các chị Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Thuyên tham gia sinh hoạt ở trường nữ học Đồng Khánh.

  -  Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An tham gia sinh hoạt hội đỏ của Tân Việt. Nhóm này liên hệ với chị Xân, chị Thiu, chị Nhuận, chị Liên thành lập tờ Phụ nữ Giải phóng ở Vinh.

   - Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng.

- Năm 1930, trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, ở Nghệ An, Hà Tĩnh có 12.946 chị tham gia phụ nữ giải phóng, cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền Xô Viết ở trên 300 xã. Ngày 1/5/1930, đồng chí Nguyễn Thị Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của hơn 4.000 nông dân ở hai huyện Châu Thành, Mỹ Tho, trong đó có hàng ngàn phụ nữ tham gia.

   Chính vì vậy mà ngày 20/10/1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ chính thức được thành lập. Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập, để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày phụ nữ Việt Nam".

(TỔ TOÁN - TIN)

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM THÁNG 10

Chủ điểm: Chăm ngoan - Học giỏi
Tuần Nội dung và biện pháp thực hiện 
Tuần 7
(2/10-7/10) 
Tiếp tục duy trì sĩ số
Nhắc nhở HS về nội quy, nề nếp học tập.
Giáo dục cho HS về quan hệ giới tính, facebook, sử dụng điện thoại,..
Cập nhật thông tin trên vnedu.
Giáo dục HS ý thức về vệ sinh cá nhân, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội.
Giáo dục HS biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè. Kính trọng thầy cô, người lớn.
Tuần 8
(9/10-14/10) 
Tiếp tục duy trì sĩ số
Nhắc nhở HS về nề nếp học tập.
Nhắc nhở HS không mang điện thoại đến trường, hạn chế lên facebook.
Chuẩn bị phương pháp học tập.
Giáo dục HS ý thức về vệ sinh cá nhân, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội.
Giáo dục HS biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè. Kính trọng thầy cô, người lớn.
Tuần 9
(16/10-21/10)
Tiếp tục duy trì sĩ số
Nhắc nhở HS về nề nếp học tập.
Kiểm tra giữa HKI.
Tăng cường nề nếp tăng tiết và phụ đạo.
Giáo dục HS ý thức về vệ sinh cá nhân, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội.
Giáo dục HS biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè. Kính trọng thầy cô, người lớn.
Tuần 10
(23/10-28/10) 
Tiếp tục duy trì sĩ số
Nhắc nhở HS về nề nếp học tập.
Nhắc nhở HS ôn tập kiểm tra giữa HKI.
Nhắc nhở, giáo dục cho học sinh về giới tính, mạng xã hội,…
Giáo dục HS ý thức về vệ sinh cá nhân, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội.
Giáo dục HS biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè. Kính trọng thầy cô, người lớn.

 

Tin mới cập nhật
PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2015
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2015
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2015
Trường thcs Mạc Đĩnh Chi
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước trung - Xã Tam Phước - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643862342
Email: macdinhchi@gmail.com